İSGİP Projesi Hakkında

Türkiye’de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi (İSGİP) Projesi’nin devamı olarak belirlenen; tekstil, deri, mobilya, gıda ürünlerinin imalatı ve kimya ürünleri imalatı sektörleri için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi modellerinin geliştirilmesi, bu modellere özgü risk değerlendirmesi, performans izleme ve iş sağlığı gözetimi modüllerinin geliştirilmesi, uygulanması ve yaygınlaştırılması, konuları ile ilgili rehberlerin hazırlanması ile İSGİP kapsamında hazırlanan çalışmaların sürekliliğinin ve erişiminin kolaylaştırılmasına yönelik e‑öğrenme portalı oluşturulabilmesi için gerekli altyapı çalışmalarının yapılmasıdır.

Projenin Hedef ve Çıktıları

  • Proje kapsamında birinci yıl Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı ve Kimya Ürünleri İmalatı sektörleri için sırasıyla Bursa, Uşak Ankara, Konya ve Kocaeli illerinde pilot uygulama için belirlenen 4 işyeri olmak üzere toplam 20 işyerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi geliştirilmesi, risk değerlendirmesi, performans izleme çalışmaları, acil durum planlarının hazırlanması gibi faaliyetler gerçekleştirilmesi,
  • İkinci yıl bu işyerlerinde geliştirilecek iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin ve diğer metotların Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı ve Kimya Ürünleri İmalatı sektörleri için sırasıyla Tekirdağ-Gaziantep, İstanbul-İzmir, Kayseri-Bursa, Manisa-Eskişehir, İstanbul-İzmir, illerinde her bir sektörden 10 işyeri olmak üzere toplam 50 işyerinde yaygınlaştırılması,
  • Sektörlere yönelik “İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Rehberi”, “Yönetim Sistemi Uygulama Rehberleri”, “Çalışma Yaşamında Sağlık Gözetimi Rehberleri” ve “Meslek Hastalıkları ve İşle İlgili Hastalıkların Tanı Rehberi”nin hazırlanması,
  • Elde edilen proje çıktılarının yaygınlaştırılmasını sağlamak üzere İSGİP e-öğrenme portalı oluşturması için altyapı çalışmalarının gerçekleştirilmesi,
  • Geliştirilecek iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin bir ulusal standart haline getirilmesi planlanmıştır.

Proje yürütücüsü

Bu proje Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü uzmanları ile Yüklenici Firma’nın Teknik İSGYS Uzmanları, Tıp Doktoru İSGYS Uzmanları, İş Sağlığı Uzmanları ile Sektör Uzmanları tarafından yürütülmektedir.

Proje Takvimi

Proje takvimi için tıklayın…

Sosyal Medyada Paylaşın: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+