2010-2012 yılları arasında iş kazaları ve meslek hastalıklarının yoğun olarak görüldüğü Metal, Maden ve İnşaat sektörlerinde “Türkiye’de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi (İSGİP)” gerçekleştirilmiştir. Bu sektörlerdeki pilot işyerlerinde risk değerlendirmesi ve performans izleme yöntemleri uygulanarak iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi kurulmuş, yönetim sistemi, çalışma yaşamında sağlık gözetimi rehberi ve meslek hastalıkları ve iş ile ilgili hastalıklar tanı rehberleri hazırlanmıştır.

AÇSHB 2014-2018 dönemi Stratejik Planı’nda yer alan en önemli amaçlardan birisi “İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak” olarak belirlenmiştir. Bu plan doğrultusunda  “Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı ve Kimya Ürünleri İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi” İSGİP projesinin devamı niteliğinde başlatılmış olup 22 ayda bitirilmesi hedeflenmiştir.

Projenin ilk aşaması olan geliştirme aşaması için Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve İçecek Ürünleri İmalatı ve Kimya Ürünleri İmalatı Sektörlerinde seçilen 5 il ve 20 işyerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin kurulması çalışmalarının gerçekleştirilmesi, ikinci aşama olan yaygınlaştırma aşaması için seçilen 10 il ve 50 işyerinde ise iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi ile ilgili bilgi ve danışmanlık hizmeti verilmesi amaçlanmaktadır. Bahsedilen aşamalar dahilinde Proje hedef illeri aşağıdaki tabloda belirtilmektedir.

Sektörler Geliştirme İlleri Yaygınlaştırma İlleri
Tekstil Bursa Gaziantep, Tekirdağ
Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı Konya Manisa, Eskişehir
Mobilya Ankara Kayseri, Bursa
Kimya Ürünleri İmalatı Kocaeli İstanbul, İzmir
Deri Uşak İstanbul, İzmir

Projenin geliştirme aşamasında bahse konu sektörler için tabloda belirtilen illerdeki işyerlerinde sektöre özgü iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinin geliştirilmesi, risk değerlendirmesi, sektöre özgü iş sağlığı gözetim modüllerinin oluşturulması, performans izleme çalışmaları faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

Projenin Geliştirme aşaması tamamlanmış olup, Sektörlere yönelik “İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Rehberi”, “Yönetim Sistemi Uygulama Rehberleri”, “Çalışma Yaşamında Sağlık Gözetimi Rehberleri” ve “Meslek Hastalıkları ve İş ile İlgili Hastalıkların Tanı Rehberi”nin hazırlanması aşaması tamamlanmak üzeredir.

Projenin yaygınlaştırma aşamasında ise bahse konu sektörler için tabloda belirtilen illerde faaliyet gösteren işyerlerinde (tercihen KOBİ’ ler)  iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin yaygınlaştırılması çalışmaları gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda hedef sektörlerde iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinin yaygınlaştırılması amacıyla her ilde belirlenecek 5 işyerinde Teknik ve Sağlık Yönetim Sistemi Uzmanları, Sektör Uzmanları tarafından ücretsiz danışmanlık, rehberlik hizmeti verilecektir.

İşletmelerin hiçbir ücret ödemeden danışmanlık ve rehberlik hizmeti alacağı projeden yararlanmak isteyen işyerlerimizin 11 Kasım 2016 tarihine kadar https://app3.csgb.gov.tr/isgip2/ linkinden başvuru yapmaları gerekmektedir.

 

İşyeri Başvurusu için Tıklayınız.

Sosyal Medyada Paylaşın: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+